Ulkoistettu rekrytointi - apu asiantuntijoiden ja ammattilaisten rekrytointiin

Uusien työntekijöiden rekrytointi voi olla yrityksen yksi suurimmista haasteista. Rekrytoinnin ulkoistamisella yritys voi siirtää yhden tai useamman rekrytointiin liittyvän tehtävän ulkopuolisen palveluntarjoajan hoidettavaksi. Se voi vaihtoehtoisesti sisältää koko rekrytointiprosessin tai sen tiettyjä osa-alueita.

Rekrytoinnin ulkoistamisen tavoitteena on tehostaa rekrytointiprosessia hyödyntämällä ulkopuolisten asiantuntemusta ja resursseja. Ennen kaikkea ulkoistettu rekrytointi parantaa hakijakokemusta – joka on tänä päivänä tapetilla hyvin paljon mediassa.

Miksi yrityksen sitten kannattaisi valita rekrytoinnin ulkoistaminen? – Kerromme tässä blogissa rekrytoinnin tyypillistä haasteista sekä tuomme esille, milloin rekrytoinnin ulkoistaminen voi olla oikea vaihtoehto.

Miten hakijakokemus vaikuttaa rekrytointiin?

Hakijakokemus on rekrytointiprosessin tekijä, joka vaikuttaa suoraan yrityksen maineeseen työnantajana, kykyyn houkutella lahjakkaita työntekijöitä ja lopulta myös yrityksen tulokseen. Positiivinen hakijakokemus vahvistaa yrityksen työnantajamielikuvaa, kun taas negatiivinen kokemus voi heikentää ja aiheuttaa merkittäviä välillisiä henkilöstökustannuksia.

Vahvistaa työnantajamielikuvaa: Kun hakijat kokevat rekrytointiprosessin positiivisena, luo se myönteistä puhetta koko yrityksestä. Esimerkiksi, jos hakija saa nopeasti ja ystävällisesti palautetta hakemuksestaan, on hänen mieluisampaa jakaa kokemuksiaan ystäviensä kesken tai vaikka suoraan sosiaalisessa mediassa. Positiivinen mielikuva voidaan jättää siitä huolimatta, vaikka työntekijä ei tulisikaan valituksi kyseiseen työtehtävään.

Lisää työtarjousten hyväksymisprosenttia: Positiivinen hakijakokemus lisää todennäköisyyttä, että tarjotut työpaikat hyväksytään. Esimerkiksi hakija, joka kokee yrityksen hakemusprosessin läpinäkyväksi ja häntä kunnioittavaksi, on todennäköisesti innostuneempi myös työskentelemään kyseisessä yrityksessä ja lähtökohdat työsuhteelle ovat paremmat.

Yrityksen rekrytoinnissa esiintyvät haasteet voidaan paikata ulkoistetulla rekrytoinnilla

Mitkä ovat rekrytoinnin tyypillisimmät haasteet?

Yrityksen rekrytoinnin suurimpina haasteina ovat yleensä oikeanlaisen osaamisen löytyminen, pitkäksi venyneet rekrytointiprosessit, kalliit kustannukset, työvoiman tarpeen vaihtelut sekä yrityksen strategian puuttuminen.

Oikeanlaisen osaamisen löytäminen

Työtehtävien vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, mikä tekee oikean osaamisen määrittämisestä erityisen haastavaa. Yritykset etsivät työntekijöitä, jotka eivät ainoastaan täytä nykyisiä tarpeita, vaan jotka osaavat mukautua ja oppia uusia taitoja tulevaisuuden tarpeisiin.

Oikeanlaisen henkilön löytäminen erityisesti asiantuntija työtehtävissä voi olla aikaavievää ja vaativaa. Erityisesti silloin, kun kyseessä on uudet ja nopeat kehittyvät teknologian alat.

Esimerkkinä data-analyytikko:

  • Työ vaatii erityisvaatimuksia, jotka liittyvät tekniseen osaamiseen

  • Henkilön on oltava omatoiminen ja kyettävä omaksumaan uusia teknologioita nopeasti

  • Kyky ymmärtää laajoja prosesseja

  • Teknologia-alan projektit ovat usein monimutkaisia, tiimityöskentelyä vaativia

  • Haetaan luovaa ongelmanratkaisukykyä

Pitkät rekrytointiprosessit ja korkeat kustannukset

Rekrytointi saattaa olla yritykselle pitkä prosessi, kun halutaan löytää sopiva kandidaatti. Mikäli prosessi venyy, voi se johtaa parhaiden hakijaehdokkaiden menettämiseen, sillä he saattavat löytää toisen työn prosessin aikana. Nopeus on usein avainasemassa, kun halutaan saada hyvä osaaja palkattua.

Rekrytoinnin kestäessä yritykselle syntyy kuluja muun muassa rekrytointialustojen käytöstä ja haastetteluprosessista. Kun avoinna olevan tehtävän työtaakka jaetaan nykyisen henkilöstön kesken, voi se johtaa ylikuormitukseen, stressiin ja jopa työtyytyväisyyden laskuun.

Rekrytointikumppanin avulla taklaat toimialan haasteita ja laajennat myös omaa näkökulmaasi. Rekrytointiin erikoistuneet henkilöt osaavat toimia objektiivisesti, joka voi vähentää myös rekrytoinnin riskejä.

Työvoiman tarpeen vaihtelu sesonkialoilla

Sesonkialoilla kuten ravintola-alalla, on usein haaste löytää riittävästi työntekijöitä esimerkiksi kesäsesonkina. Sesonkiluonnetta hankaloittaa se, että työsuhteet ovat usein määräaikaisia, joka vähentää tehtävien houkuttelevuutta työnhakijoiden silmissä. Yrityksillä on myös rajallisesti aikaa kouluttaa ja perehdyttää uusia työntekijöitä, jolla voi olla suora vaikutus asiakaspalvelun laatuun sekä työtehtävien suorittamisen tehokkuuteen.

Yritys voi näissä tilanteissa luottaa rekrytointinsa ulkoiselle toimijalle, joka varmistaa että rekrytointi tapahtuu nopeasti ja uusia työntekijöitä saadaan töihin nopeallakin aikataululla.

Rekrytointia ei ole liitetty strategiaan

Organisaation rekrytoinnin haasteena voi myös olla se, että yksittäistä rekrytointia ei ole mietitty pidemmällä tähtäimellä. Näin ei osata kertoa, miten rekrytoiva henkilö asettuu tehtävään strategian näkökulmasta. Rekrytointiprosessi aloitetaan usein kiireellä, kun aiempi työntekijä irtisanoutuu ja halutaan saada nopeasti osaava ihminen kyseiseen rooliin.

Henkilöstöpalveluyrityksen avulla saat laadukkaan rekrytoinnin ja osaavat työntekijät.

Milloin rekrytoinnin ulkoistaminen on oikea vaihtoehto?

Rekrytoinnin ulkoistaminen voi olla tehokas strategia yritykselle, joka haluaa tehostaa rekrytointiprosessejaan ja löytää parhaat mahdolliset ehdokkaat avoinna oleviin työtehtäviin. Rekrytoinnin ulkoistamisella voidaan tuoda yritykselle merkittäviä etuja.

1. Kun kaipaat monipuolista asiantuntemusta

Rekrytointiyritykset tarjoavat laajan valikoiman asiantuntemusta ja erikoistumista tietyille toimialoille sekä tehtävätyypeille. He pystyvät tarjoamaan syvällistä ymmärrystä työmarkkinoista, palkkausstandardeista sekä ehdokkaiden odotuksista.

Mikäli yrityksesi kohtaa haasteita löytää oikeita työntekijöitä erityisiin asiantuntijatehtäviin, ulkoistaminen voi tuoda juuri tarvittavaa asiantuntemusta. Rekrytoinnin ulkoistaminen myös varmistaa rekrytointiprosessin ajantasaisuuden ja tehokkuuden, jolloin työntekijä voidaan valita nopeallakin aikataululla.

2. Haluat säästää aikaa ja kustannuksia

Rekrytointiprosessit vievät usein aikaa ja voivat olla kalliita, erityisesti mikäli prosessit ovat tehottomia ja ne pitkittyvät. Ulkoistamalla rekrytoinnin, yritykset voivat vähentää suoria ja epäsuoria kustannuksia, jotka liittyvät työpaikkailmoituksen julkaisemiseen, ehdokkaiden seulontaan ja haastattelujen järjestämiseen.

Ulkoistetut palvelutarjoajat voivat usein myös suorittaa edellä mainitut tehtävät nopeammin, joka varmistaa että työnhaussa oleva henkilö ei valitse toista työtehtävää ennen prosessin päättymistä. Tämä myös nopeuttaa työn aloittamista sekä uuden työntekijän perehdyttämistä.

3. Tarvitset laajemmat verkostot ehdokkaiden valitsemisessa

Rekrytointiyrityksillä on laajemmat verkostot ehdokkaiden valitsemisessa, kuin yksittäisillä yrityksillä. He pääsevät käsiksi laajempiin tietokantoihin, jotka ulottuvat usein myös kansainvälisille markkinoille.

Rekrytointiyritys voi hyödyntää monipuolisesti olemassa olevia kontaktejaan, löytääkseen juuri sopivat ehdokkaan kyseiseen työtehtävään. Tämä kattaa myös ne henkilöt, jotka eivät välttämättä aktiivisesti etsi uusia työmahdollisuuksia, mutta ovat avoimia kuuntelemaan houkuttelevia työtarjouksia.

4. Etsit monipuolisia osaajia myös oman hakijakantasi ulkopuolelta

Erityisesti nykytilanteessa, kun työsuhteet ovat keskimäärin lyhyempi ja osaajat etsivät jatkuvasti uusia haasteita. Tämä johtaa siihen, että työvoiman vaihtuvuus organisaatioissa on hyvinkin suuri.

Yksi ulkoistetun rekrytoinnin suurimmista eduista on kyky tunnistaa ja houkutella osaajia, jotka eivät aktiivisesti etsi uutta työpaikkaa. Se mahdollistaa myös henkilöiden löytymisen, jotka eivät ole tietoisia yrityksestäsi tai tarjotuista mahdollisuuksista.

Rekrytointiyritykset hyödyntävät proaktiivista hakua sekä suorahakumenetelmiä tavoittaakseen ehdokkaita, jotka ovat jo menestyksekkäissä työtehtävissä, mutta joiden osaaminen voisi olla avainasemassa sinun yrityksesi kasvun ja kehittymisen kannalta.

Tutustu aiheeseen myös aiemman blogimme kautta – Kuinka henkilöstöpalvelualan yritys tuo lisäarvoa yritystoimintaasi?

Onnistu rekrytoinnissa ulkoistamalla – Worker Henkilöstöratkaisut Oy

Tehokkuutta rekrytointiprosessiin Workerin avulla

Tuottaako rekrytointi haasteita tai kuluuko siihen turhaa aikaa? Tarjoamme yrityksenä monipuoliset rekrytointipalvelut: henkilöstövuokrauksen, suorarekrytoinnit. suorahaun sekä koulutukset.

Haluamme ratkaista tulevaisuuden rekrytointihaasteet sekä tarjota alan parhaan asiakaskokemuksen jokaiselle asiakkaallemme!

Kysy lisää yhteydenottolomakkeella. Sivuiltamme löydät yhteystiedot Workerin eri toimipisteisiin.

Worker uutiskirje

Tilaamalla Worker-uutiskirjeen saat mm. ajankohtaista tietoa työpaikoista, vinkkejä työnhakuun sekä tietoja eri koulutusmahdollisuuksista.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password