29.6.2024

Tutkimukseen perustuva menetelmä

AON assessment -henkilöarviointimenetelmä perustuu laajaan tieteelliseen tutkimukseen ja kehitystyöhön. Tämä varmistaa, että arvioinnit ovat luotettavia ja tarkkoja. Menetelmä on kehitetty yhteistyössä psykologien ja muiden asiantuntijoiden kanssa, mikä lisää sen luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta erilaisissa arviointitilanteissa.

Kun käytämme AON assessment -menetelmää, voimme olla varmoja siitä, että saamme objektiivista ja paikkansapitävää tietoa arvioitavasta henkilöstä. Tämä auttaa tekemään parempia päätöksiä rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämisen suhteen.

Monipuoliset arviointityökalut

AON assessment tarjoaa laajan valikoiman arviointityökaluja, jotka kattavat erilaiset persoonallisuuden piirteet, käyttäytymismallit, motivaatiotekijät ja kyvykkyydet. Tämä monipuolisuus mahdollistaa sen, että voimme räätälöidä arvioinnit vastaamaan tarkasti yrityksen tarpeita ja tavoitteita.

Esimerkiksi rekrytointitilanteessa voimme käyttää erilaisia testejä ja kyselyitä, jotka auttavat tunnistamaan parhaat ehdokkaat tiettyyn tehtävään. Yrityksen sisäisissä kehittämistarpeissa voimme puolestaan keskittyä esimerkiksi johtamistaitojen tai tiimityöskentelyn arviointiin.

Luotettavat ja objektiiviset tulokset

Yksi AON assessment -menetelmän suurimmista eduista on sen kyky tuottaa luotettavia ja objektiivisia tuloksia. Arvioinnit perustuvat standardoituihin testeihin ja kyselyihin, jotka on suunniteltu minimoimaan subjektiivisuuden ja virheiden mahdollisuus.

Tämä tarkoittaa, että voimme luottaa arviointien tuloksiin ja käyttää niitä perustana päätöksenteossa. Olipa kyseessä sitten uuden työntekijän rekrytointi tai nykyisen henkilöstön kehittäminen, objektiiviset tulokset auttavat tekemään parempia ja perustellumpia päätöksiä.

Helppokäyttöisyys ja joustavuus

AON assessment -menetelmä on suunniteltu olemaan helppokäyttöinen ja joustava. Tämä tarkoittaa, että voimme helposti integroida sen osaksi yrityksen olemassa olevia prosesseja.

Joustavuus tarkoittaa myös sitä, että voimme mukauttaa arviointiprosessia vastaamaan yrityksen erityistarpeita. Voimme esimerkiksi valita juuri ne arviointityökalut, jotka parhaiten sopivat tiettyyn tilanteeseen tai tavoitteeseen.

Parantaa johtamista ja sitoutuneisuutta

Kun saamme tietoa henkilöstön potentiaalista, persoonallisuudesta, motivaatiotekijöistä ja kyvykkyydestä, johtaminen ja esihenkilötyö helpottuvat. Tämä tieto auttaa esihenkilöitä ymmärtämään paremmin tiiminsä jäseniä ja heidän tarpeitaan, mikä puolestaan parantaa työilmapiiriä ja sitoutuneisuutta.

Esimerkiksi, kun tiedämme, mikä motivoi tiettyä työntekijää, voimme tarjota hänelle juuri oikeanlaisia haasteita ja mahdollisuuksia. Tämä lisää työntekijän tyytyväisyyttä ja sitoutumista yritykseen, mikä on tärkeää pitkän aikavälin menestyksen kannalta.

Jos haluatte hyödyntää AON assessment -henkilöarviointimenetelmää rekrytoinnissa tai henkilöstön kehittämisessä, ottakaa meihin yhteyttä. Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja, jotka auttavat teitä saavuttamaan parhaat mahdolliset tulokset. Pyytäkää tarjous palveluistamme ja ottakaa askel kohti tehokkaampaa ja menestyvämpää henkilöstöhallintoa.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password