JOHDON JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

360-ARVIOINTI TARJOAA LUOTETTAVAA TIETOA ESIHENKILÖIDEN JA JOHTAJIEN VAHVUUKSISTA JA KEHITTYMISKOHTEISTA

Kauttamme saat apua myös johdon ja henkilöstön kehittämiseen, jos tavoitteenasi on jokin seuraavista:

  • Kehittää tiimiesi osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia
  • Tunnistaa korkean potentiaalin omaavat työntekijät ja tulevaisuuden johtajat
  • Arvioida johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden vahvuuksia ja kehittämiskohteita
  • Tarjota avainosaajille heidän kykyihinsä ja motivaatioonsa perustuvaa työnkuvaa
  • Tarjota koko henkilöstöllesi oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia
  • Tukea esihenkilöitä muutostilanteissa ja kehittää esihenkilöiden johtamiskäyttäytymistä

360-ARVIOINTI TARJOAA TIETOA YLEMMÄN JOHDON, ESIMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAHVUUKSISTA JA KEHITTÄMISKOHTEISTA

360-arvioinnissa kerätään palautetta arvioitavan henkilön toiminnasta kattavasti eri sidosryhmiltä kuten esimieheltä, kollegoilta, suorilta alaisilta ja asiakkailta. Valitsemme käytettävät palautteenantoryhmät aina yhdessä asiakkaan kanssa. WORKER-REKRYn 360-arviointi tarkastelee kohdehenkilöstä saatua palautetta kokonaisvaltaisesti, tuoden selkeästi esiin kehityskohteet ja priorisoiden ne.

270- JA 180-ARVIOINNIT TARJOAVAT TIETOA ASIANTUNTIJOIDEN JA ESIHENKILÖIDEN KEHITYSTARPEISTA

360-arviointeja voidaan soveltaa yrityksesi tarpeisiin keräämällä palautetta suppeammalta määrältä eri sidosryhmiä. 270-arvioinnit ovat asiantuntijoille suunnattuja palautetutkimuksia ja 180-arvioita voidaan käyttää esimerkiksi nopeaan reagointiin tiimiesimiesten tai asiantuntijoiden kehitystarpeissa.

Jätä yhteydenottopyyntö alta tai ota yhteyttä omalle alueellesi, niin suunnitellaan tarpeisiisi sopiva arviointimenetelmät!

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password