JOHDON JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

KUN HALUAT PARANTAA YRITYKSESI JOHTAMISTA TAI HENKILÖSTÖSI TOIMINTAA, OTA WORKER KUMPPANIKSI HENKILÖSTÖSI KEHITTÄMISEEN

Johtaminen vaatii jatkuvaa itsensä ja henkilöstönsä kehittämistä

Autamme sinua tunnistamaan nykyisen henkilöstösi osaamista, sitoutumista ja potentiaalia sekä kehittämään omaa tai yrityksesi toimintaa. Kun saat tietoa omista tai henkilöstösi motivaatiotekijöistä, persoonallisuuden piirteistä, tunnusomaisista käyttäytymismalleista tai kyvykkyydestä, on työskentely kaikille osapuolille hedelmällisempää ja toiminnan kehittäminen helpompaa. Ota siis Worker kumppaniksi henkilöstösi kehittämiseen!

Tarjoamme ratkaisuja oman työsi kehittämiseen, yksittäisten henkilöstösi jäsenten arviointiin sekä kokonaisen työtiimin tai koko henkilösi arviointiin. Lisäksi asiantuntijamme tekevät 360- arviointeja, kun halutaan saada kattavasti tietoa yksittäisten johtajien, esihenkilöiden tai asiantuntijoiden vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Johtajan esihenkilön itsearviointi
Johtajan tai esihenkilön itsearviointi
Yksittäisen henkilön arviointi
Yksittäisen henkilön arviointi
Johtoryhmän tiimin koko henkilöstön arviointi
Johtoryhmän, tiimin tai koko henkilöstön arviointi
360-arviointi
360-arviointi

KUN SAAT TIETOA HENKILÖSTÖSI POTENTIAALISTA, PERSOONALLISUUDESTA, MOTIVAATIOTEKIJÖISTÄ JA KYVYKKYYDESTÄ, JOHTAMINEN JA ESIHENKILÖTYÖ HELPOTTUU JA SITOUTUNEISUUS KASVAA.

Jos tavoitteenasi on jokin seuraavista, ota Worker kumppaniksi henkilöstösi kehittämiseen:

Ylenemispotentiaali ja kyvykkyys
Haluat tunnistaa korkean potentiaalin omaavat työntekijät ja tulevaisuuden johtajat.
Sitouttaminen
Haluat kartoittaa henkilöstösi sitoutuneisuutta hyödyntääksesi heidän arvojensa mukaisia sitouttamiskeinoja ja tarjotaksesi avainosaajillesi heidän kykyihinsä ja motivaatioonsa perustuvaa työnkuvaa.
Laadukas esihenkilötyö
Haluat oppia lisää työntekijöidesi persoonallisuuden piirteistä, motivaatiotekijöistä ja kyvykkyydestä, jotta esihenkilötyösi on laadukkaampaa ja henkilökohtaisempaa.
Johtamisen kehittäminen
Haluat kehittää yrityksesi johtamista tai esihenkilötyötä tai tehostaa johtoryhmän toimintaa.
Tiimin toiminnan kehittäminen
Haluat parantaa tietyn tiimin toimintaa tai tiimin jäsenten yhteistyötä ja tarjota koko henkilöstöllesi oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia.
Oman toiminnan kehittäminen
Kun haluat oppia lisää itsestäsi, vahvuuksistasi ja kehittymiskohteistasi johtajana tai esihenkilönä, tarjoamme itsearviointiprosessia oman kehityksesi tueksi.

Haluatko ottaa Workerin kumppaniksi henkilöstösi kehittämiseen?
Ota yhteyttä Workerin kehittämispalveluiden asiantuntijoihin

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password