Henkilöstövuokraus auttaa sesonkiaikoina

Monet sesonkipainotteiset toimialat, kuten rakennus, maarakennus ja talotekniikka, voivat kohdata äkillisiä tarpeita työvoiman lisäämiseksi. Henkilöstöpalvelualan yritys auttaa löytämään sopivimmat työntekijät pitkiin tai lyhyisiin työtarpeisiin, sekä toimii työntekijän ja asiakasyrityksen tukena.

Henkilöstövuokraus luo asiakasyritykselle turvaa muuttuviin taloustilanteisiin ja pienentää esimerkiksi työvoiman ylimitoittamisen riskiä. Tässä blogissa kerromme henkilöstövuokrauksen hyödyistä ja miksi yrityksen kannattaa hyödyntää vuokratyövoimaa.

Vain asiakasyrityksen tarpeet tunnistamalla saadaan rekrytointiprosessi alkuun.

Miten henkilöstövuokrausyritys toimii?

Työvoimaa tarvitseva yritys tekee sopimuksen vuokrayrityksen kanssa työntekijän vuokraamisesta. Henkilöstövuokrausyritys määrittää aina rekrytoitavan työnhakijan profiilin ja toimenkuvan yhdessä asiakasyrityksen kanssa. Palkattu työntekijä tekee töitä asiakasyrityksessä, mutta työnantajana toimii henkilöstövuokrausyritys.

Asiakasyrityksen tarpeen tunnistaminen

Erilaisia henkilöstövuokrauksen tarpeita voivat olla muun muassa sesongit, kiirehuiput sekä kesätyöt. Asiantunteva henkilöstövuokrausyritys tunnistaa toimialojen sesongit ja tietää, mitkä kuukaudet ovat työnhaun kannalta kiireisiä tai hiljaisempia.

Vuokrayrityksen tehtävänä on toteuttaa asiakkaan toiveita vastaava rekrytointiprosessi. Esimerkiksi rakennusalalla vuokratyöntekijöiden tarve voidaan määrittää muun muassa seuraavin tavoin:

  • Projektiluonteinen tarve: Ovatko projektien määrät nousussa vai laskussa?

  • Kausivaihtelut: Talvella rakentaminen hidastuu ja kesällä puolestaan vilkastuu.

  • Erikoisosaamisen tarve: Onko tulevissa projekteissa tarve esimerkiksi raskaskoneasennuksen hitsaajalle tai LVI-asentajalle sprinkleriasennuksen pariin?

  • Lomat, sairaslomat ja sijaisuudet: Vuokratyövoimalle voi olla tarvetta, jotta projektit eivät keskeydy.

  • Yrityksen resurssit: Mikä on nykyisen henkilöstön määrä ja työtilanne?

Ennakoimalla tulevia työvoiman tarpeita, voit ratkaista aiempia rekrytointiongelmia ja pystyt reagoimaan sesonkien vaihteluihin myös tulevaisuudessa.

Henkilöstöpalveluyrityksen avulla saat laadukkaan rekrytoinnin ja osaavat työntekijät.

Rekrytointiprosessi ja valinta

Sopiva työntekijä löytyy joko henkilöstövuokrausyrityksen valmiista työnhakijaverkostosta tai etsimällä eri työnhakukanavien kautta asiakkaan tarpeita vastaava henkilö. Työpaikkailmoitus julkaistaan henkilöstövuokrausta suorittavan yrityksen verkkosivuilla ja muissa valituissa kanavissa.

Rekrytoinnin hoitaa henkilöstövuokrausyritys, joka haastattelee työhön sopivat hakijat. Henkilöstövuokrausyritys arvioi, kuinka hyvin paikkaa hakevan työntekijän taidot ja osaaminen vastaavat asiakasyrityksen odotuksia.

Sopivimmat hakijat esitellään asiakasyritykselle, joka voi halutessaan haastatella parhaat ehdokkaat ennen lopullista valintaa. Henkilöstövuokrausyrityksen laaja työntekijäprofiili ja aktiivinen rekrytointitapa tarjoavat tehokkaamman vaihtoehdon perinteiselle rekrytointiprosessille.

Työsuhteen hallinnointi

Henkilöstövuokraus sisältää kolme osapuolta: työntekijän, vuokrausyrityksen ja asiakasyrityksen. Henkilöstövuokrausyritys on vastuussa työntekijän työsuhteen hoitamisesta eli se toimii työnantajana, huolehtii lakisääteisistä velvoitteista sekä maksaa työntekijän palkan.

Asiakasyritys valvoo ja johtaa työn tekoa sekä vastaa päivittäisestä turvallisuudesta. Sen varmistamiseksi asiakasyrityksen tulee ilmoittaa vuokrausyritykselle työn ammattitaitovaatimukset. Työehdot perustuvat aina työlainsäädäntöön sekä alan työehtosopimukseen.

Sesonkeihin ja kiirehuippuihin löytyy nopeasti työntekijöitä henkilöstövuokrausfirman avulla.

Miksi yritykset käyttävät vuokratyövoimaa?

Henkilöstövuokraus on loistava ratkaisu erityisesti silloin, kun työvoiman rekrytoinnista halutaan tehdä mahdollisimman joustavaa, resurssitarpeet ovat epävarmoja, työ on projektiluonteista tai rekrytointi halutaan ulkoistaa.

Henkilöstövuokraus on sesonkien pelastus

Suuri osa esimerkiksi rakennusalan työpaikoista, täytetään juuri henkilöstövuokrausyrityksen kautta. Ala on suhdanneherkkä ja sesonkivaihteluita esiintyy paljon. Kiireisin sesonki keskittyy yleensä loppukeväästä alkusyksyyn. Avustavia tehtäviä on tarjolla myös talvella, yleisimpien rakennustehtävien lisäksi, esimerkiksi rakennusten kosteudenhallinnan ja lumitöiden parissa.

Asiakasyritys ja vuokratyöntekijä saavat henkilöstövuokrauksen aikana tukea

Rekrytoinnissa henkilöstövuokrausyritys vastaa oikean työntekijän etsinnästä ja suorittaa esimerkiksi vaaditut taustatarkistukset. Asiakasyritys huolehtii työntekijän perehdyttämisestä, mutta vuokratyöntekijät voidaan myös kouluttaa juuri haluttuun työtehtävään henkilöstövuokrausyrityksen toimesta.

Työsuhteen hallinnollinen ja lainsäädännöllinen tuki tulee suoraan henkilöstövuokrausyritykseltä, mikä hyödyttää työsuhteen kaikkia kolmea osapuolta. Asiakasyrityksen vastuu ja riskit pienentyvät, ja vuokratyöntekijä saa molempien yritysten tuen.

Henkilöstövuokraus tarjoaa myös mahdollisuuksia tuleviin työtehtäviin asiakasyrityksessä. Vuokratyösuhteen päättyessä, asiakasyrityksessä voi vapautua mahdollisuus uusiin työtehtäviin, joihin aiemmin suoritettu henkilöstövuokraus tarjoaa hyvän pohjan.

Rakennusalalla monet työpaikat löytyvät henkilöstöpalveluiden välityksellä.

4 syytä, miksi henkilöstövuokraus voi olla hyvä vaihtoehto yrityksellesi

Henkilöstövuokrauksen hinta on saattanut herättää kysymyksiä, mutta yksi yleisesti käytössä oleva tapa on kerroinpohjainen hinnoittelu. Yksi syy tähän on henkilöstövuokrauksen riskienhallinta, jossa suurin vastuu on aina henkilöstövuokrausfirmalla.

Vuokratyön hinta tarjoaa yritykselle turvaa

Kerroinperusteinen hinnoittelu lasketaan vuokratyöntekijän tuntipalkasta, joka kerrotaan vuokratyön kertoimella. Vuokratyön kerroin määräytyy muun muassa rekrytoinnin vaativuuden, työsuhteen keston, työehtosopimuksen ja vallitsevan taloustilanteen mukaan.

Esimerkki kerroinperusteisesta henkilöstövuokrauksesta:

  • Työntekijän tuntipalkka on 13,50 €

  • Vuokratyön kerroin on 1,76

  • Asiakasyritys maksaa yhdestä työtunnista 1,76 x 13,50 = 23,76 €

  • Huomioithan, että henkilöstövuokrauksessa hintoihin lisätään myös arvonlisävero.

Henkilöstövuokrauksen hinta koostuu yleensä rekrytointiprosessista ja sen kuluista, vuokratyöntekijän palkasta, loma-ajan korvauksista, työterveyshuollosta ja sairausajan palkasta. Kokonaishinta vaihtelee kuitenkin aina tapauskohtaisesti.

Vuokratyö voi olla sesonkipainoitteista, kuten lumitöitä.

Joustavuus työvoiman hallinnassa

Sesongit ja kiirehuiput hyötyvät vuokratyövoimasta erityisen paljon, sillä työtarpeet vaihtelevat ja muutoksiin on reagoitava hyvin nopeasti. Näissä tilanteissa perinteinen rekrytointiprosessi voi olla liian pitkä tai monimutkainen. Henkilöstövuokraus kattaa myös tilapäisesti ja joustavasti työvoimaa kaipaavat työtehtävät.

Esimerkki – Ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien asennus ja huolto

Kesällä kiinteistöjen ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien asennus ja huolto on vilkkaimmillaan. Kesäsesongin aikana talotekniikka-alan yritys voi tarvittaessa vuokrata lisää LVI-asentajia vastaamaan ilmalämpöpumppujen asennuksen kasvavaan kysyntään. Sesongin päättyessä vuokratut työntekijät voidaan siirtää muihin projekteihin tai palauttaa alkuperäisiin työtehtäviin.

Erikoisosaaminen on helppo tavoittaa henkilöstövuokrausella.

Nopea rekrytointiprosessi tarjoaa pääsyn erikoisosaamiseen

Rekrytoinnin hakuprosessi toteutetaan asiakasyritykselle nopeasti ja vaivattomasti. Erityisesti asiantuntija-, päällikkö- tai johtotason rekrytointi on tehokasta, sillä henkilöstövuokrausyrityksen kontaktit ja rekrytointimenetelmät ovat huippuluokkaa.

Asiantuntijatehtäviin rekrytoitu vuokratyöntekijä tarjoaa uusia voimavaroja, jotka voidaan tulevaisuudessa ohjata yrityksen sisällä myös muihin tehtäviin.

Esimerkki – Rakennusalan asiantuntija määräaikaiseen projektiin

Rakennusalan yritys huomaa tarpeen lisätyövoimalle, ammattiosaamista vaativaan projektiin. Yritys ottaa yhteyttä henkilöstövuokrausyritykseen ja kertoo budjettinsa, ammattiosaamisen tarpeen, työn keston sekä muut vaatimukset.

Vuokrayritys etsii sopivia ehdokkaita omista verkostoistaan, tietokannoista sekä muilla erilaisilla rekrytointimenetelmillä. Päteviä työntekijöitä löytyy nopeasti ja lisäksi toteutetaan haastattelut, jossa painotetaan projektin erityisosaamista.

Sopivimmat ehdokkaat esitellään asiakasyritykselle, joka valitsee työntekijän. Asiakasyritys ja henkilöstövuokrausyritys solmivat sopimuksen ja työntekijä pääsee aloittamaan työssä heti. Kun projekti päättyy tai työvoimaa tarvitaan vähemmän, henkilöstövuokrausyritys voi etsiä työntekijälle uuden projektin samasta tai uudesta asiakasyrityksestä.

Riskien minimointi synnyttää kustannussäästöjä

Henkilöstövuokrausyritys toimii vuokratyöntekijän työnantajana ja huolehtii palkanmaksusta, sairaspäivärahoista, vakuutuksista, työvarusteista ja työterveyshuollosta. Henkilöstövuokraus pienentää asiakasyrityksen riskejä ja tätä kautta tarjoaa kustannussäästöjä.

Henkilöstöpalvelualan ammattilaiset omaavat asiantuntemusta ja verkostoja, joiden ansiosta rekrytointiprosessi on tehokasta ja työsuhteen hallinnointi on ulkoistettu. Tällöin asiakasyritys voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa ja jättää työsuhteen hallinnoinnin henkilöstövuokrausta toteuttavalle yritykselle.

Worker tarjoaa henkilöstöpalveluita monella toimialalla, kuten rakennusalalla.

Worker – luotettava henkilöstövuokrauskumppani

Me Workerilla palvelemme yrityksiä ja työnhakijoita vahvalla ammattitaidolla. Laaja verkostomme ja aktiivinen rekrytointiotteemme mahdollistaa onnistuneet ja kustannustehokkaat rekrytoinnit. Asiakkaiden toiveet ovat jokaisessa rekrytoinnissa ensiarvoisen tärkeitä ja teemme parhaat valinnat tiukoissakin aikatauluissa.

Tarjoamme yrityksille heidän tarpeisiinsa vastaavan rekrytoinnin ja luomme turvaa muuttuviin tilanteisiin. Worker on henkilöstöpalveluiden ammattilainen, joka on luotettava ja asiantunteva kumppani kaikissa henkilöstöön liittyvissä toiveissa.

Workerilta saat työvoimaa tilapäiseen ja pysyvään tarpeeseen monelle toimialalle. Ota yhteyttä!

Worker uutiskirje

Tilaamalla Worker-uutiskirjeen saat mm. ajankohtaista tietoa työpaikoista, vinkkejä työnhakuun sekä tietoja eri koulutusmahdollisuuksista.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password