HENKILÖARVIOINTI

Henkilöarviointi tukena rekrytointipäätöksessä ja apuna yrityksesi henkilöstön kehittämisessä

Henkilöarviointeja käytetään monenlaisiin tarpeisiin

Henkilöarviointeja käytetään monenlaisiin tarpeisiin joko rekrytoinnin yhteydessä tai yrityksen sisäisissä kehittämistarpeissa. Henkilöarvioinnin kautta saadaan tietoa arvioitavan henkilön persoonallisuuden piirteistä, käyttäytymismalleista, motivaatiotekijöistä ja kyvykkyydestä.

Workerilla on omat, sertifioidut henkilöarvioijat, jotka toteuttavat arviointeja rekrytointien yhteydessä ja organisaation sisäisissä kehitystarpeissa. Käytössämme on AON Assessment -henkilöarviointimenetelmä, joka tarjoaa luotettavia, tehokkaita ja tutkimukseen pohjaavia psykometrisia arviointeja.

KUN SAAT TIETOA HENKILÖSTÖSI POTENTIAALISTA, PERSOONALLISUUDESTA, MOTIVAATIOTEKIJÖISTÄ JA KYVYKKYYDESTÄ, JOHTAMINEN JA ESIHENKILÖTYÖ HELPOTTUU JA SITOUTUNEISUUS KASVAA.

Henkilöarviointeja käytetään monenlaisiin tarpeisiin yrityksissä. Hyödyt henkilöarviointipalveluistamme esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

Rekrytointipäätöksen tekeminen
Haluat vertailla kandidaatteja ja saada tietoa heidän persoonallisuuden piirteistään, kyvykkyydestään sekä motivaatiotekijöistään ennen rekrytointipäätöksen tekemistä
Uusi työntekijä
Olet jo tehnyt rekrytointipäätöksen, mutta haluat oppia lisää tulevasta työntekijästäsi ja sitouttaa työntekijäsi jo rekrytointivaiheessa
Ylenemispotentiaali ja kyvykkyys
Haluat kartoittaa nykyisen henkilöstösi kyvykkyyttä ja ylenemispotentiaalia esimerkiksi organisaation muutostilanteissa
Sitouttaminen
Haluat oppia lisää henkilöstöstäsi ja kartoittaa heidän sitoutuneisuuttaan hyödyntääksesi heidän arvojensa mukaisia sitouttamiskeinoja
Laadukas esihenkilötyö
Haluat oppia lisää työntekijöidesi persoonallisuuden piirteistä, motivaatiotekijöistä ja kyvykkyydestä, jotta esihenkilötyösi on laadukkaampaa ja henkilökohtaisempaa
Johtamisen kehittäminen
Haluat kehittää yrityksesi johtamista tai esihenkilötyötä tai tehostaa johtoryhmän toimintaa
Tiimin toiminnan kehittäminen
Haluat parantaa tietyn tiimin toimintaa tai tiimin jäsenten yhteistyötä
Oman toiminnan kehittäminen
Kun haluat oppia lisää itsestäsi, vahvuuksistasi ja kehittymiskohteistasi johtajana tai esihenkilönä, tarjoamme itsearviointiprosessia oman kehityksesi tueksi

”Workerin henkilöarviointi toi erittäin asiantuntevan ja nopean avun rekrytoinnin loppuvaiheeseen. Saimme kattavan analyysin testattavista ja arvioinnin avulla saimme varmuutta rekrytointipäätökseen. Suosittelen Workerin toteuttamaa henkilöarviointia päätöksenteon tueksi.”

Johanna Saarinen, Toimitusjohtaja, Painotalo Painola

Henkilöarviointi rekrytointipäätöksen tukena

Rekrytoinnin yhteydessä suoritetun henkilöarvioinnin avulla voidaan varmistaa rekrytoinnin onnistuminen vertailemalla loppuvaiheen kandidaattien työskentelytyylejä, persoonallisuudenpiirteitä ja työtehtävän kannalta olennaista kyvykkyyttä. Henkilöarviointi voidaan toteuttaa myös yhdelle rekrytoinnin loppuvaiheeseen edenneelle kandidaatille rekrytointipäätöksen varmistamiseksi.

Testikokonaisuus rakennetaan aina tapauskohtaisesti niin, että valitut testit antavat tietoa arvioitavan henkilön soveltuvuudesta juuri kyseiseen työtehtävään ja yrityskulttuuriin. Henkilöarvioinnin avulla varmistutaan siitä, että valitun työntekijän osaaminen sopii yrityksen tarpeisiin ja myös siitä, että yritys ja sen toimintakulttuuri sopivat henkilön arvioihin ja toimintatapoihin.

Workerin sertifioiduilla henkilöarvioijilla on kokemusta usean eri toimialan osaajien henkilöarvioinneista. Suosittelemme henkilöarviointia kaikkiin asiantuntija-, päällikkö-, esihenkilö- ja johtotason rekrytointeihin, mutta arviointeja käytetään paljon myös työntekijätasolle rekrytoitaessa.

Voit joko ulkoistaa koko rekrytointiprosessin Workerin asiantuntijoille tai ostaa henkilöarvioinnin oman rekrytointisi tueksi.

Asiantuntijan rekrytointi -ikoni
Työntekijän henkilöarviointi
Esihenkilön rekrytointi -ikoni
Asiantuntijan, päällikön, esihenkilön henkilöarviointi
Johtajan rekrytointi -ikoni
Johtajan henkilöarvionti

HENKILÖARVIOINNIN AVULLA TAKAAT REKRYTOINTIPROSESSISI TASAPUOLISUUDEN, KUN REKRYTOINTIPÄÄTÖKSESI EI NOJAA PELKÄSTÄÄN OMAAN MIELIKUVAASI. HENKILÖARVIOINTI ANTAA PUOLUEETTOMAN ARVION HENKILÖIDEN SOVELTUVUUDESTA TEHTÄVÄÄN.

Kun haluat varmistua rekrytointipäätöksestäsi tai vertailla sopivimpia kandidaatteja henkilöarvioinnin avulla, kuinka prosessi etenee?

01
Arvioitavien valinta
Sinä valitset arvioitavat kandidaatit, joiden kyvykkyydestä, käyttäytymismalleista ja työskentelytyyleistä haluat lisätietoja.
02
Arviointikriteerit
Workerin henkilöarvioija määrittelee kanssasi arviointikriteerit tehtävänkuvan vaatimusten mukaan.
03
Arviointimenetelmät
Workerin henkilöarvioija luo arviointikriteerien ja tehtävänkuvan vaatimusten mukaisen testikokonaisuuden. Testi sisältää yleensä persoonallisuustestin, motivaatiotestin ja valitut kykytestit.
04
Kutsut
Kutsumme arvioitavat suorittamaan testit verkkoympäristöön ja ohjeistamme heitä arvioinnin suorittamiseen. Kerromme arvioitaville arviointiprosessin kulusta ja sisällöstä.
05
Arviointien suorittaminen
Arvioitavat suorittavat testikokonaisuuden itsenäisesti verkkoympäristössä. Itse testin suorittaminen kestää noin 60-90min, mutta arvioitavalle annetaan yleensä pari päivää aikaa testien suorittamiseen.
06
Haastattelu ja palaute
Arviointiprosessiin kuuluu kompetenssipohjainen haastattelu ja palautekeskustelu arvioitavien kanssa. Haastattelun avulla Workerin henkilöarvioija validoi saadut testitulokset ja muodostaa kokonaiskuvan arvioidun testituloksista.
07
Tulosten analysointi ja raportointi
Workerin henkilöarvioija luo raportin arvioitavan persoonallisuuden tunnusomaisista piirteistä, käyttäytymismalleista, motivaatiotekijöistä sekä kyvykkyydestä suhteessa haettuun tehtävään.
08
Raportin läpikäynti
Workerin henkilöarvioija esittelee sinulle arvioitavan tai arvioitavien raportit, jotka saat käyttöösi yrityksen sisäistä päätöksentekoa varten.
09
Työntekijävalinta ja työtarjous
Teet työtarjouksen valitsemallesi henkilölle. Olemme tarvittaessa apuna työsuhteen ehtojen neuvottelussa, työsopimuksen luomisessa ja muissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

Henkilöarviointi henkilöstön kehittämisen välineenä

Arviointien avulla autamme sinua tunnistamaan nykyisen henkilöstösi osaamista, sitoutumista ja potentiaalia sekä kehittämään yrityksesi toimintaa. Kun saat tietoa omista tai henkilöstösi motivaatiotekijöistä, persoonallisuuden piirteistä, tunnusomaisista käyttäytymismalleista tai kyvykkyydestä, on työskentely kaikille osapuolille hedelmällisempää ja toiminnan kehittäminen helpompaa. Tarjoamme henkilöarviointia myös johtajien ja esihenkilöiden oman työn kehittämisen tueksi.

Johtoryhmän tiimin koko henkilöstön arviointi
Johtajan tai esihenkilön itsearviointi
Yksittäisen henkilön arviointi
Yksittäisen henkilön arviointi
Johtajan esihenkilön itsearviointi
Johtoryhmän, tiimin tai koko henkilöstön arviointi
360-arviointi
360-arviointi

Kaipaatko henkilöarviointia rekrytointipäätöksesi tueksi tai henkilöstösi toiminnan kehittämiseksi? Ota yhteyttä sertifioituihin henkilöarvioinnin asiantuntijoihimme

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password