WORKERIN EETTINEN ILMOITUSKANAVA

Jos havaitset toiminnassamme epäkohtia, toivomme, että kerrot niistä meille, jotta voimme estää tai oikaista mahdolliset väärinkäytökset.

Workerin liiketoiminnan ytimessä ovat Workerin arvot luotettavuus, joustavuus ja oikeudenmukaisuus. Workerin kaikkien yhtiöiden ja jokaisen Workerin toimihenkilön toimintaa ohjaavat Workerin eettinen toimintaohje, Workerin arvot ja ja kunkin yhtiön sisäiset ohjeistukset, kulloinkin voimassa olevat lait ja säädökset sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa tekemämme sopimukset. Workerin eettisen ohjeistuksen mukaista toimintaa odotamme myös kaikilta vuokratyöntekijöiltämme, sidosryhmiltämme ja asiakasyrityksiltämme.

Jos kuitenkin havaitset toiminnassamme epäkohtia, toivomme, että kerrot niistä meille, jotta voimme estää tai oikaista mahdolliset väärinkäytökset. Workerilla on useita reittejä, joita pitkin kuka tahansa voi ilmoittaa epäilemästään väärinkäytöksestä tai epäeettisestä toiminnasta, kaikki ilmoituskanavat on esitelty tällä sivulla. Väärinkäytöksen tai epäeettisen ja Workerin arvojen vastaisen toiminnan ilmoittaminen antaa meille Workerille mahdollisuuden kehittää ja korjata toimintaamme niin, että väärinkäytös ei toistu. Kaikki ilmoitukset tulee tehdä rehellisesti ja hyvää tarkoittaen. Mikäli tapauksen selvityksessä ilmenee, että ilmoituksesi on tehty tahallisesti vääristellen tai tarkoituksena aiheuttaa vahinkoa, tulkitaan ilmoituksesi ilkivallaksi.

Workerilla on useita eri tapoja ilmoittaa huolenaiheista tai epäillyistä väärinkäytöksistä: Ilmoitustapa tulee valita ilmoituksen luonteen mukaan alla olevia ohjeita noudattaen:

✓ Tilanne 1: Palaute tai reklamaatio

Organisaation ulkopuolisen henkilön (=ei töissä Workerilla) palaute Workerin toimintaan liittyen, reklamaatio palveluun liittyen tai muu huolenaihe Workerin tai yksittäisen henkilön toiminnasta.

Ilmoita asiasta Workerin oman alueelliselle yhteyshenkilölle

✓ Tilanne 2: Työturvallisuus

Organisaation ulkopuolisen henkilön (=ei töissä Workerilla) tai organisaation sisäisen henkilön (=töissä Workerilla joko toimihenkilönä tai vuokratyösuhteessa) huomio liittyen turvallisuuteen, riskeihin tai tapaturmiin.

Ilmoita työsuojelujärjestelmän kautta tapaturmailmoitus tai negatiivinen tai positiivinen turvallisuushavainto.

✓ Tilanne 3: Workerin työntekijän ilmoitus

Organisaation sisäisen henkilön (=töissä Workerilla) palaute tai ilmoitus epäeettisestä toiminnasta tai epäkohdasta, joka ei liity työturvallisuuteen, tapaturmiin tai turvallisuusriskeihin.

Oletko Workerin vuokratyöntekijä?

Oletko Workerin toimihenkilö?

  • Ilmoita organisaatiomme sisällä omalle esihenkilöllesi tai muulle Workerin esihenkilölle tai johdolle TAI
  • Ilmoita anonyymillä lomakkeella epäkohdasta, lomake löytyy toimihenkilöiden yhteisestä materiaalipankista.

✓ Tilanne 4: Ilmoittajansuojelulain mukainen ilmoitus

Ilmoitus vakavasta epäeettisestä toiminnasta tai vakavasta väärinkäytöksestä tai sellaisen epäilystä Workerin eettisen ilmoituskanavan kautta.

  • Ota yhteyttä: Johanna Molander (johanna.molander@worker.fi / 050 550 1276) tai Riikka Mäkinen (riikka.makinen@worker.fi / 040 513 4522) TAI
  • Ilmoita nimelläsi tai nimettömästi Workerin eettisen ilmoituskanavan kautta

Workerin eettisen ilmoituskanavan kautta voit ilmoittaa yllä mainituista asioista anonyymisti tai omalla nimelläsi. Kannustamme kaikkia epäilyksistään ilmoittavia kertomaan henkilöllisyytensä avoimesti ja sitoudumme käsittelemään kaikki saadut ilmoitukset luottamuksellisesti. Ilmoituskanavanamme on käytössä ulkopuolinen palvelu, First Whistle. Saat ilmoitusta tehdessä myös oman henkilökohtaisen koodin, jolla voit palata tekemääsi ilmoitukseen. Jos et anna yhteystietojasi, voimme olla sinuun yhteydessä vain tämän palvelun kautta, joten muista säilyttää ilmoituksesi koodi.

Epäillystä väärinkäytöksestä ilmoittaviin henkilöihin ei saa kohdistaa mitään rangaistuksia, oli ilmoittaja Workerin työntekijä tai ei. Jos väärinkäytöksestä tai sen epäilystä ilmoittanutta henkilöä rangaistaan, tällä on ankarat seuraamukset.

Mikäli epäilty väärinkäytös täyttää rikoksen tunnusmerkit, tapahtumasta ilmoitetaan poliisille. Mikäli ilmoittaja on kertonut henkilöllisyyteensä, hänelle ilmoitetaan, että hänen henkilöllisyytensä voidaan joutua paljastamaan viranomaisen suorittaman esitutkinnan ja oikeudenkäyntien yhteydessä.

Lähetä ilmoitus Workerin eettisen ilmoituskanavan kautta

Seuraa tekemääsi ilmoitusta

✓ Tilanne 5: Workerin eettinen ilmoituskanava ei toimi

Jos sisäinen kanavamme ei toimi, voit tehdä ilmoituksen ilmoittajansuojelulaissa tarkoitetuista väärinkäytöksistä oikeuskanslerin keskitetylle ulkoiselle ilmoituskanavalle. Huomioithan, että organisaation toiminnassa esiintyvistä epäsäännöllisyyksistä tulee ilmoittaa ensisijaisesti oman sisäisen raportointikanavamme kautta, jotta saa ilmoittajansuojaa.

 

Workerin nimetyt käsittelijät saavat ilmoituksen, kun Workerin eettiseen ilmoituskanavaan on tullut uusi ilmoittajansuojalain piiriin kuuluva ilmoitus. Workerin käsittelijät päättävät, vaatiiko ilmoitus jatkotoimenpiteitä vai ei ja vaatiiko ilmoitus sisäisen tutkinnan käynnistämistä. Ilmoituksen käsittelijät määrittelevät asianmukaisen tutkimustavan. He esittävät tarvittaessa jatkokysymyksiä nimettömän ilmoituskanavan kautta tai ovat yhteydessä ilmoittajan antamien mahdollisten muiden yhteystietojen kautta. Käsittelijät arvioivat, onko kyseessä ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluva ilmoitus, muu väärinkäytösilmoitus vai ilmoituskanavaan kuulumaton ilmoitus.

Jatkokäsittelytoimenpiteet määräytyvät sen mukaan, kuuluuko ilmoitus EU:n whistleblow- direktiivin ja kansallisen ilmoittajansuojalain piiriin. Lain tarkan sisällön löydät: Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden
rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (Finlex).

Workerin ilmoituksen käsittelijät voivat hylätä ilmoituksen, jos:  

  • väitetty väärinkäytös ei kuulu näiden ohjeiden mukaisesti ilmoitettaviin asioihin, vaan asia koskee yleistä palautetta tai reklamaatiota Workerin palveluita, toimintaa tai tiettyä henkilöä kohtaan
  • ilmoitusta ei ole tehty rehellisesti mielessä tai se on tehty tahallisesti vääristellen
  • saatavilla ei ole riittävästi tietoa, jotta lisätutkimus olisi mahdollinen
  • ilmoituksessa esitetty asia on jo ratkaistu

Vastaamme Workerin eettisen ilmoituskanavan kautta tulleen ilmoituksen ilmoittajalle seitsemän (7) päivän sisällä. Kun tutkinta etenee, lähetämme mahdollisia lisäkysymyksiä ilmoitetusta asiasta joko ilmoituskanavan kautta tai ilmoittajan ilmoittamien yhteystietojen kautta.

Jos Workerin nimetyt ilmoitusten käsittelijät tarvitsevat apua tapauksen selvittämiseksi, he voivat pyytää tietoja ja asiantuntemusta tarpeen ja tilanteen mukaan koottavalta eettiseltä ohjausryhmältä tai muilta soveltuvilta henkilöiltä. Sekä käsittelijöitä että eettistä ohjausryhmää sitoo salassapitovelvollisuus.

Mikäli ilmoitus kuuluu ilmoittajansuojelulain piiriin, ilmoitamme edellä mainitun lisäksi tutkinnan etenemisestä ja jatkotoimista kolmen kuukauden (3kk) sisällä. Mikäli tutkinta jatkuu tätä kauemmin, tiedotamme tutkinnan etenemisestä tai tutkinnan päättymisestä ja sen syistä enintään kuuden kuukauden (6kk) sisällä ilmoituksen saapumisesta.

Ilmoitukset, joihin ei sovelleta ilmoittajansuojelulakia, tutkitaan Workerin nimeämien tutkijoiden toimesta tapaukseen soveltuvien muiden voimassa olevien lakien sekä hyvien eettisten periaatteiden mukaisesti ilmoittajaa parhain mahdollisin keinoin suojaten.

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoituksen tekijän sekä kohteen yksityisyyttä suojaten. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain (1050/2018) mukaisia velvoitteita.

Workerin eettisen ilmoituskanavan kautta tulevat tiedot ja raportit sekä päätösasiakirjat sisäisestä tutkinnasta ja korjaavista toimenpiteistä poistetaan viimeistään viiden vuoden (5v) kuluttua ilmoituksen saapumisesta, ellei niiden säilyttäminen ole välttämätöntä.

Lisätietoja ilmoittamisesta löytyy palveluntarjoajamme sivuilta osoitteesta  https://www.juuriharja.fi/whistleblowing-ilmoittajalle-faq

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password